+47 930 41 253 post@gildehall.no


Gaustad Gjerdet  har historie langt tilbake i tid. Gaustad var i eldre tid et av høvdingesetene på Byneset, og en av de få gårdene som kirken i eldre tid ikke rådde over. Gårdshistorien er mangfoldig, og om Gaustadgårdene fortelles det bl.a. at her bodde Torstein Kugad, – den som kongen hadde utpekt til kommandant på fortet Sion, det vi idag kjenner som Sverresborg. Gaustad har i likhet med mange andre bruk, blitt delt igjennom tidene mellom brødre. Idag består Gaustad av fem gårder, hvorav en av disse er Gaustad Gjerdet Gård.

Idag er det fjerde generasjonen som driver gården og snart står femte generasjonen for tur. Gjennom disse generasjonene har gården tjent ulike formål, blant annet husdyrhold, plante- og blomsterproduksjon, kontorlokaler.

Idag drives Gaustad Gjerdet Gård som aktivitetsarena for kickoff og teambuilding ute i de gamle kutrøene samt selskapsvirksomhet i de gamle driftsbygningene. Hønsehuset har blitt vinkjeller, kufjøset har blitt til gildehall og det gamle grisehuset har blitt til kaffestue.

Ved et besøk hos oss forteller vi gjerne mer om historien som ligger bak Gaustad Gjerdet Gård, både fra gammeltida og nytida.

Her hos oss på Aktivitetsgården og Gildehallen på Gaustad Gjerdet Gård ønsker vi å gi våre gjester en opplevelse!

Med en varm atmosfære og et historisk sus igjennom lokalene, ønsker vi våre gjester varmt velkommen. Her byr vi gjerne på et godt måltid med god drikke til!