+47 930 41 253 post@gildehall.no

Små og store krefter i drift!

I alle år har vi latt nestegenerasjon delta i hverdagens gjøremål her på gården. En familiebedrift vil si at alle krefter er i drift, uavhengig av alder. Både liten og stor har en nærhet til det som foregår på gården og dette velger vi å tro gjenspeiler seg i vårt arbeid med å gi våre gjester en opplevelse når de kommer til gårds. Heldig er vi som er en storfamilie som svinger seg når behovene melder seg!

Vi på Aktivitetsgården og Gildehallen på Gaustad Gjerdet Gård, er opptatt av at våre gjester får en god opplevelse og vi legger vekt på at gjestene skal føle seg ivaretatt under oppholdet hos oss. Når gjestene kommer til gards, står vi som vertskap og ønsker varmt velkommen!

Historien bak Gaustad Gjerdet Gård

Gaustad Gjerdet  har historie langt tilbake i tid. Gaustad var i eldre tid et av høvdingesetene på Byneset, og en av de få gårdene som kirken i eldre tid ikke rådde over. Gårdshistorien er mangfoldig, og om Gaustadgårdene fortelles det bl.a. at her bodde Torstein Kugad, – den som kongen hadde utpekt til kommandant på fortet Sion, det vi idag kjenner som Sverresborg. Gaustad har i likhet med mange andre bruk, blitt delt igjennom tidene mellom brødre. Idag består Gaustad av fem gårder, hvorav en av disse er Gaustad Gjerdet Gård.

Idag er det fjerde generasjonen som driver gården og snart står femte generasjonen for tur. Gjennom disse generasjonene har gården tjent ulike formål, blant annet husdyrhold, plante- og blomsterproduksjon, kontorlokaler.

Gaustad Gjerdet Gård drives idag som aktivitetsarena for kickoff og teambuilding ute i de gamle kutrøene samt selskapsvirksomhet i de gamle driftsbygningene. Hønsehuset har blitt Vinkjeller, kufjøset har blitt til Gildehall samt gårdsmuseum og det gamle grisehuset har blitt til Kaffestue. 

.

Siden vi i hovedsak tar kun bestilte arrangement, har vi her anledning til å skreddersy en dag/ kveld for deg og dine etter hvilke rammer som ønskes. Om ikke annet er avtalt, har vi kun ètt arrangement om gangen, slik at alle våre lokaler er tilgjengelig for kun dere denne dagen/ kvelden.

Vi ønsker å gi en opplevelse,- god mat sammen med god drikke i historisk atmosfære!